Nieuws | 30-01-2019

De Groene Kaap: een juweel van een project

Komende zomer werken wij op het roemrijke Rotterdamse schiereiland Katendrecht. In opdracht van Stebru Bouw realiseren we de afbouw in vier havengebouwen: De Groene Kaap. CBL Afbouw is verantwoordelijk voor het complete tegelwerk in de vijf woontorens met 94 koop- en 356 huurwoningen. Omdat we daarnaast de overige bouwkundige voorzieningen verzorgen zoals inbouwreservoirs, schaamwanden, voorzetwanden en de onderbouwing van baden en nissen, komt een optimale afstemming tot stand tussen materiaalgebruik en afmetingen. In fases leveren wij ons werk op en naar verwachting leggen we in het derde kwartaal van 2020 ons gereedschap neer. Wij kijken ontzettend uit naar dit werk! 

Een logistieke opgave, maar eervol werk
Het is een imposant project. Niet alleen in omvang, maar alleszins wegens de bouwlocatie. Wij verwerken in totaal zo’n 15.800 m² wandtegels, 5.600 m² vloertegels en 1.150 m² plinttegels op een bouwplaats met zeer geringe parkeer- en opslagmogelijkheden. Qua logistiek zal dit project daarom vindingrijke en slimme oplossingen vergen van ons team, zoals just in time delivery. Maar ook een intensieve afstemming is essentieel, tussen ons team en opdrachtgever Stebru Bouw

De Groene Kaap, een groen dorp op het schiereiland Katendrecht
De gemeente Rotterdam was vanuit het oogpunt van gebiedsontwikkeling op Katendrecht op zoek naar verbindende factoren. Project De Groene Kaap past heel goed bij de behoeftes van het Rotterdamse Rijhavengebied. Met de vier stoere havengebouwen en vijf woontorens die via hoven, loopbruggen en daktuinen met elkaar worden verbonden, is het een sociaal, samenhangend en duurzaam woonconcept. Niet alleen voor de bewoners van Katendrecht, maar ook voor dagjesmensen en toeristen wordt het een aantrekkelijke buurt.